Zapraszamy pedagogów i psychologów placówek oświatowych na spotkania

Grupy wsparciowo - superwizyjnej działającej w ramach Sieci Wspomagania Nauczycieli w obszarze: „Trudne Zachowania Młodzieży”

 

Cel spotkań grupy:

  • Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
  • Omawianie własnej pracy w szkole, poradni,
  • Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy,
  • Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
  • Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń,
  • Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

Prowadzące:

  • Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.
  • Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Termin i czas: czwartki w godzinach 10.00 – 14.00.

Daty spotkań  na rok 2016 zostaną podane wkrótce.

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP lub kontakt telefoniczny: 646-57-25 ; 646-57-28.

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl