GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY 17-19 LAT

CEL: rozwój umiejętności społecznych; poszerzanie umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, stawiania granic; budowanie i rozwijanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych; poszerzanie świadomości w obszarze zasobów i ograniczeń w kontakcie z innymi ludźmi, radzenia sobie z emocjami, kontaktu z potrzebami; budowanie poczucia własnej wartości; rozwiązywanie trudności osobistych przy wsparciu ze strony rówieśników i terapeutów

DLA KOGO: grupa przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 17 – 19 lat, uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie osób mających trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, przeżywających trudności adaptacyjne w grupie szkolnej, grupie rówieśniczej lub rodzinie.
Początek konsultacji: Wrzesień 2016 r., pierwsze konsultacje: 15.09.2016 r.

Czas trwania grupy: Listopad 2016 r. - grudzień 2017 r. W czasie wakacji 2017 r. przewidziany jest 7-dniowy obóz terapeutyczny jako integralny element pracy grupy.

Termin prowadzenia grupy: Czwartek 17.30 -20.00.

Osoby prowadzące: Ewa Obuch-Woszczatyńska, Przemysław Różański

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl