GRUPA EDUKACYJNO- ROZWOJOWA DLA MŁODZIEŻY 15-16 LAT

CEL: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych; budowania relacji w grupie; rozpoznanie i budowanie poczucia własnej wartości; rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi emocjami; pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z domem, szkołą, relacjami z rówieśnikami.

DLA KOGO: młodzież w wieku 15-16 lat przeżywająca: brak akceptacji w grupie rówieśniczej; trudności w komunikowaniu się z innymi; lęk przed podejmowaniem decyzji; niskie poczucie wartości, wzmożoną agresję; trudności w relacji i komunikacji z rodzicami.

Forma: spotkania 1xtyg trwające 2,5h, w trakcie trwania grupy maraton filmowy; oraz 1 weekendowy warsztat o tematyce adekwatnej do potrzeb grupy.

Początek konsultacji do grupy: wrzesień 2016 r.

Czas trwania grupy: październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Termin grupy: środa 17.00- 19.30

Prowadzący: Dorota Ostrowska-Karwat, Elżbieta Gajda

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl