Menu Podmiotowe

Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Dyrektorem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP” jest:  mgr Agnieszka Justyna Zaremba
Organami Poradni są:

 • dyrektor
 • rada pedagogiczna

Kadra:

 • pracownicy merytoryczni:
  • psycholodzy
  • pedagodzy
 • pracownicy administracji
 • pracownicy obsługi

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna " Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP " w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy prowadzoną w formie jednostki budżetowej.Poradnia działa na podstawie:

 • Zarządzenia nr. 179 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 31 grudnia 1990 w sprawie powołania poradni
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. i w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. 2010, nr 228, poz. 1488).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz. U. 2002,  nr 223, poz.1869 z późn. zm.).
 • Statut Poradni w zakładce Statut poradni

Siedziba Poradni Specjalistycznej MOP
ul. Boryszewska 4; 00-781 Warszawa
Tel. 22 646 57 25; 22 646 57 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Poradnia działa przez cały rok.
Godziny pracy sekretariatu: pon-pt 9.00-18.00
Zajęcia mogą odbywać się do 21.00 a także w soboty.Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie.Wszystkie osoby zgłaszające się są zapisywane na pierwszorazową konsultację, po której zostaje podjęta decyzja o proponowanej formie pomocy.
Poradnia MOP jest placówką publiczną i oferowana pomoc jest nieodpłatna, a korzystanie z pomocy jest dobrowolne. Udzielamy pomocy psychologicznej uczniom uczęszczającym do warszawskich szkół i ich rodzicom, a także profesjonalistom pracującycm na rzecz młodzieży w placówkach oświatowych.
Poradnia MOP obejmuje swoim zasięgiem obszar M.st. Warszawy.
Pracownicy Poradni Specjalistycznej MOP posiadają wysokie kwalifikacje psychoterapeutyczne potwierdzona ukończeniem szkół psychoterapeutycznych i certyfikatami psychoterapeutycznymi oraz superwizorskimi. Poradnia Specjalistyczna MOP posiada niekwestionowany dorobek w tworzeniu profesjonalnej pomocy psychologicznej dla młodzieży.
Informacje o przedmiocie działalności znajdują się w Statucie Poradni - patrz Statut

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl