Poradnia

MOP oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną. Podstawowym celem działania Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” jest pomoc psychologiczna młodzieży w okresie dorastania oraz wspieranie i inicjowanie zmian w jej środowisku społecznym. Poradnia realizuje powyższe cele poprzez:

  • profilaktykę zaburzeń okresu dojrzewania,
  • terapię młodzieży i ich rodzin,
  • edukację, konsultacje i superwizje.

Wachlarz form działań w każdym z obszarów jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko młodzież oraz ich rodziny, ale także nauczycieli, wychowawców, opiekunów jak również instytucje i organizacje zajmujące się prowadzeniem placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” to miejsce, którego działalność zorientowana jest systemowo na psychologiczne problemy młodzieży.
Organem prowadzącym Poradnię jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaś nadzorującym merytorycznie Kuratorium Oświaty.

 

 

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl