Witaj w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"!

Znajdujesz się w miejscu, które świadczy pomoc psychologiczną.
Oferujemy nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną dla młodzieży, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli. Prowadzimy działalność terapeutyczną, profilaktyczną i edukacyjną.

Jeśli myślisz, że masz...

  • problemy emocjonalne...
  • zaburzenia lękowe...
  • problemy z odżywianiem...
  • problemy adaptacyjne...
  • problemy w relacjach z rówieśnikami...
  • problemy rodzinne...

i potrzebujesz pomocy,
zadzwoń: 22 646-57-25 lub 22 646-57-28, 515-103-831

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. O systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45, Rozporządzenie MEN z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie numeru PESEL dziecka podczas wizyty w Poradni.

Informujemy, że nie mamy oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.